top of page

TURI SIMETI

5 Ovali - Giallo

2008

Extroflexion on paper

34 x 48 cm

bottom of page