top of page

TURI SIMETI

5 Ovali - Giallo,

2008,

Extroflexion on paper,

34 x 48 cm.

bottom of page